Fora Hukuk

 

Fora Hukuk

 

Fora Hukuk

 

Fora Hukuk

 

Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız Icon

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari sözleşmelerin hazırlanması veya revize edilmesi, hisse devirleri, şirket birleşmeleri ve satı

Çalışma Alanlarımız Icon

Eşya Hukuku

İnşaat, kira ve konut finansmanı ve bunlara ilişkin konularda mevzuat ve uygulaması konusunda yazılı

Çalışma Alanlarımız Icon

Toplu İş Hukuku

Sendika ile işçi ve işveren ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sendikal düzenlemeler, mevcut

Makaleler